16 riktigt bra frågor för att lösa problem

Jag gillar bra frågor. För frågor bestämmer svar, och svar leder till slutsatser, och slutsatser leder till handlingar, och handlingar leder till resultat.

Alltså: Ju bättre fråga desto bättre resultat. Därför är det viktigt att träna på att bli en bra frågeställare.

Om du jobbar som ledare eller chef är detta superviktigt. När en medarbetare säger att de har ett problem är det lätt att vilja kliva in och direkt vilja lösa problemet. För det är ju det chefer och snälla kollegor gör, eller hur?

Men avstå. Försök inte att lösa problemen – ställ rätt fråga istället. Ge hjälp till självhjälp!

16 riktigt bra frågor

Här nedan är 16 frågor som du kan använda till att kickstarta din egen eller någon annans hjärna. Så att ni börjar på rätt sida.

 1. Vad ser du som den underliggande orsaken till problemet?
 2. Vilka valmöjligheter, potentiella lösningar, och handlingar överväger du?
 3. Vad är fördelar och nackdelar till de olika handlingarna?
 4. Hur skulle du definiera framgång i detta scenario?
 5. Hur vet du om du är framgångsrik?
 6. Vad skulle vara det sämsta möjliga utfallet?
 7. Vad är det mest troliga utfallet?
 8. Vilka delar av ärendet eller scenariot verkar mest osäkert, förvirrande och svårt att förutsäga?
 9. Vad har du redan försökt?
 10. Vad är dit initiala val för vilken väg du ska ta?
 11. Finns det någon annan lösning som inte är direkt uppenbar?
 12. Vad är kärnan i frågan, i det här beslutet?
 13. Finns det en enklare väg att göra det som du föreslagit?
 14. Vad skulle hända om du inte gjorde något alls?
 15. Är detta ett antigen-eller val, eller har du missat något?
 16. Finns det något som du bortförklarar för snabbt?

Hoppas att du blir inspirerad av dessa frågor, och att de hjälper dig att arbeta med problemlösning på ett konstruktivt sätt.